Thông báo:
Từ ngày 20/06/2022 thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên tại địa chỉ: https://motcua.dienbien.gov.vn/vi
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Các bước thực hiện dịch vụ công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  06/2023
  NaN % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1 hồ sơ
 • Quá hạn 5 hồ sơ
 • Tháng
  05/2023
  16.66 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 8 hồ sơ
 • Quá hạn 5 hồ sơ
 • Tháng
  04/2023
  61.53 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  03/2023
  0.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 5 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  02/2023
  60.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  01/2023
  0.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết