TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
461 1.009465.000.00.00.H18 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc,Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Cảng vụ Đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
462 1.001046.000.00.00.H18 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
463 1.004083.000.00.00.H18 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Địa chất và khoáng sản
464 1.003888.000.00.00.H18 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Báo chí
465 2.001921.000.00.00.H18 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ