TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
356 1.010726.000.00.00.H18 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) UBND tỉnh Điện Biên Uỷ ban nhân dân huyện Môi trường
357 1.010730.000.00.00.H18 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Môi trường
358 2.000622.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
359 2.001630.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
360 1.001279.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND tỉnh Điện Biên UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước