TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
316 2.000210.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
317 1.001393.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
318 2.000968.000.00.00.H18 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
319 1.004987.000.00.00.H18 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
320 1.002150.000.00.00.H18 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng UBND tỉnh Điện Biên Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Dân số - Sức khoẻ sinh sản