TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
261 1.001714.000.00.00.H18 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
262 1.002625.000.00.00.H18 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Kinh doanh bất động sản
263 2.001240.000.00.00.H18 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND tỉnh Điện Biên UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
264 1.004599.000.00.00.H18 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
265 1.009984.000.00.00.H18 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên,Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Hoạt động xây dựng