TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1761 1.005098.000.00.00.H18 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Thi, tuyển sinh
1762 2.000594.000.00.00.H18 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
1763 1.001652.000.00.00.H18 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
1764 2.001806.000.00.00.H18 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học UBND tỉnh Điện Biên Trường Cao đẳng Thi, tuyển sinh
1765 1.005090.000.00.00.H18 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Thi, tuyển sinh