TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1501 1.005161.000.00.00.H18 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1502 1.000449.000.00.00.H18 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1503 1.009644.000.00.00.H18 Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1504 1.002978.000.00.00.H18 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1505 1.009671.000.00.00.H18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam