TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
146 1.001687.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
147 1.000986.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
148 1.001058.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên UBND tỉnh Điện Biên Bệnh viện Đa khoa tỉnh - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
149 2.001624.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
150 2.000190.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước