TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1446 2.000513.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1447 1.004884.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1448 2.000522.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1449 2.000497.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tư Pháp,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1450 2.002206.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Tin học - Thống kê