TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1306 1.005136.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1307 2.002253.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1308 2.001895.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1309 1.004873.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1310 1.008029.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Du lịch