TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1126 1.005466.000.00.00.H18 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1127 1.004439.000.00.00.H18 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Các cơ sở giáo dục khác
1128 1.004494.000.00.00.H18 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục mầm non
1129 1.005017.000.00.00.H18 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1130 1.004545.000.00.00.H18 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục dân tộc