TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1001 1.010592.000.00.00.H18 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
1002 1.000058.000.00.00.H18 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Chi cục Lâm nghiệp - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1003 1.005435.000.00.00.H18 Mua hóa đơn lẻ UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Phòng Tài chính - Kế hoạch - tỉnh Điện Biên Quản lý công sản
1004 1.005434.000.00.00.H18 Mua quyển hóa đơn UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Uỷ ban nhân dân huyện Quản lý công sản
1005 2.000044.000.00.00.H18 Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội - tỉnh Điện Biên Phòng, chống tệ nạn xã hội