TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
976 1.002706.000.00.00.H18 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
977 1.002360.000.00.00.H18 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
978 1.002118.000.00.00.H18 Khám giám định tổng hợp UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
979 1.000980.000.00.00.H18 Khám sức khỏe định kỳ UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
980 1.001675.000.00.00.H18 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh