TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
931 2.000111.000.00.00.H18 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên An toàn, vệ sinh lao động
932 2.001378.000.00.00.H18 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND tỉnh Điện Biên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
933 1.008363.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
934 2.002399.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động
935 1.008360.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Bảo hiểm xã hội cấp huyện,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tiền lương