TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
916 1.001622.000.00.00.H18 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
917 2.002343.000.00.00.H18 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên An toàn, vệ sinh lao động
918 1.001731.000.00.00.H18 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo trợ xã hội
919 1.005219.000.00.00.H18 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND tỉnh Điện Biên Chủ đầu tư,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Quản lý lao động ngoài nước
920 1.003434.000.00.00.H18 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn