TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
71 2.001426.000.00.00.H18 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy lợi
72 1.004564.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
73 1.004607.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Cục Y tế Giao thông vận tải,Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế,Cục Quân y,Cục y tế-Bộ Công an,Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
74 1.005005.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đăng kiểm
75 1.005018.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đăng kiểm