TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
716 2.000002.000.00.00.H18 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Xúc tiến thương mại
717 2.000001.000.00.00.H18 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Xúc tiến thương mại
718 1.001071.000.00.00.H18 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
719 1.008925.000.00.00.H18 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
720 1.001446.000.00.00.H18 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng