TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
576 1.009454.000.00.00.H18 Công bố hoạt động bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
577 1.009458.000.00.00.H18 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
578 1.009449.000.00.00.H18 Công bố hoạt động khu neo đậu UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
579 1.006871.000.00.00.H18 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Vật liệu xây dựng
580 1.004471.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng