TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
571 1.000660.000.00.00.H18 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
572 1.002889.000.00.00.H18 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
573 1.009464.000.00.00.H18 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc,Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Cảng vụ đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
574 1.009456.000.00.00.H18 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng Đường thủy nội địa
575 1.009455.000.00.00.H18 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa