TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
561 1.009407.000.00.00.H18 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y Dược cổ truyền
562 1.004539.000.00.00.H18 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
563 1.009447.000.00.00.H18 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
564 1.009450.000.00.00.H18 Công bố đóng khu neo đậu UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
565 1.009460.000.00.00.H18 Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa