TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
556 1.002944.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
557 1.001641.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
558 2.000655.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
559 1.001893.000.00.00.H18 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
560 1.003580.000.00.00.H18 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng