TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
516 1.007764.000.00.00.H18 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước UBND tỉnh Điện Biên Đơn vị quản lý vận hành nhà ở,Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Nhà ở và công sở
517 1.009788.000.00.00.H18 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Quản lý chất lượng công trình xây dựng
518 1.009791.000.00.00.H18 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Quản lý chất lượng công trình xây dựng
519 1.008004.000.00.00.H18 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Trồng trọt
520 1.008709.000.00.00.H18 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư