TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
581 1.004461.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
582 1.004477.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
583 1.000672.000.00.00.H18 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
584 1.002883.000.00.00.H18 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
585 1.003658.000.00.00.H18 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
586 1.004242.000.00.00.H18 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
587 1.009459.000.00.00.H18 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
588 2.001218.000.00.00.H18 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
589 1.003029.000.00.00.H18 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Trang thiết bị và công trình y tế
590 1.004889.000.00.00.H18 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Văn bằng, chứng chỉ