TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
551 1.005099.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục tiểu học
552 1.004831.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục trung học
553 1.000270.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học
554 1.009446.000.00.00.H18 Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
555 1.002467.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
556 1.002944.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
557 1.001641.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
558 2.000655.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
559 1.001893.000.00.00.H18 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
560 1.003580.000.00.00.H18 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng