TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
391 1.004593.000.00.00.H18 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
392 1.002572.000.00.00.H18 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Kinh doanh bất động sản
393 1.006422.000.00.00.H18 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
394 1.002835.000.00.00.H18 Cấp mới Giấy phép lái xe UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
395 2.002015.000.00.00.H18 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
396 1.002216.000.00.00.H18 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
397 1.002231.000.00.00.H18 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở điều trị Methadone Y tế Dự phòng
398 1.000181.000.00.00.H18 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
399 1.004087.000.00.00.H18 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
400 2.000890.000.00.00.H18 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp