TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
141 1.001261.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đăng kiểm
142 1.003943.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số - Sức khoẻ sinh sản
143 1.002192.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. UBND tỉnh Điện Biên Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Dân số - Sức khoẻ sinh sản
144 2.001375.000.00.00.H18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
145 1.001004.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
146 1.001687.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
147 1.000986.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
148 1.001058.000.00.00.H18 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên UBND tỉnh Điện Biên Bệnh viện Đa khoa tỉnh - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
149 2.001624.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
150 2.000190.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước