TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
131 1.001532.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
132 1.001398.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
133 1.009566.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Mỹ phẩm
134 1.004325.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đăng kiểm
135 2.000980.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
136 2.000983.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,Ủy ban nhân dân cấp xã,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
137 1.002314.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
138 1.001001.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đăng kiểm
139 2.000997.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Y tế dự phòng - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
140 1.004995.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ