TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1301 2.002380.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1302 1.001738.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1303 1.001809.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1304 1.001704.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1305 1.001755.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1306 1.005136.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1307 2.002253.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1308 2.001895.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1309 1.004873.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1310 1.008029.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Du lịch