TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1171 1.010591.000.00.00.H18 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
1172 1.009448.000.00.00.H18 Thiết lập khu neo đậu UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1173 1.009445.000.00.00.H18 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1174 1.009451.000.00.00.H18 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1175 1.009453.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1176 1.009452.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1177 1.009462.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1178 1.009442.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1179 1.009463.000.00.00.H18 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Cảng vụ Đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
1180 1.010596.000.00.00.H18 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp