TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1051 1.004999.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1052 1.004485.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Các cơ sở giáo dục khác
1053 1.005043.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1054 1.004507.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1055 2.001837.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục dân tộc
1056 1.004563.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục tiểu học
1057 1.005073.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
1058 2.001809.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục trung học
1059 1.003046.000.00.00.H18 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên,Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Điện Biên,UBND thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên,UBND huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên,UBND thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên Đăng ký biện pháp bảo đảm
1060 1.002449.000.00.00.H18 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công