TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1041 1.000132.000.00.00.H18 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phòng, chống tệ nạn xã hội
1042 1.001753.000.00.00.H18 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
1043 1.000414.000.00.00.H18 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Lao động
1044 1.009874.000.00.00.H18 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm
1045 2.000881.000.00.00.H18 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
1046 1.002234.000.00.00.H18 Sáp nhập công ty luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
1047 1.001665.000.00.00.H18 Sáp nhập Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1048 1.000744.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Giáo dục thường xuyên
1049 1.005079.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục dân tộc
1050 1.005070.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học