TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1001 1.010592.000.00.00.H18 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
1002 1.000058.000.00.00.H18 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Chi cục Lâm nghiệp - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1003 1.005435.000.00.00.H18 Mua hóa đơn lẻ UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Phòng Tài chính - Kế hoạch - tỉnh Điện Biên Quản lý công sản
1004 1.005434.000.00.00.H18 Mua quyển hóa đơn UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Uỷ ban nhân dân huyện Quản lý công sản
1005 2.000044.000.00.00.H18 Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội - tỉnh Điện Biên Phòng, chống tệ nạn xã hội
1006 1.010709.000.00.00.H18 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
1007 1.001739.000.00.00.H18 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo trợ xã hội
1008 1.000502.000.00.00.H18 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Quản lý lao động ngoài nước
1009 1.007916.000.00.00.H18 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lâm nghiệp
1010 3.000160.000.00.00.H18 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp