THỦ TỤC Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 1.007619.000.00.00.H18
Quyết định công bố 152/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Thanh toán kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản:
+ Thực hiện sau khi có biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
- Bước 2: Thanh toán kinh phí nhập khẩu giống gốc nông nghiệp, thủy sản:
Việc thanh toán kinh phí nhập khẩu giống gốc nông nghiệp, thủy sản được thực hiện sau khi đơn vị nhập giống hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng nhập giống với đơn vị cung cấp giống.
- Bước 3: Thanh toán kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ:
Sau khi có báo cáo quyết toán kinh phí, cơ quan tài chính sẽ thanh toán số kinh phí còn lại.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp: - Thanh toán kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ.
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Báo cáo quyết toán kinh phí. 1 0
2 + Công văn đề nghị quyết toán kinh phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Bộ Tài chính thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Bộ Tài chính thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 130/2013/NĐ-CP Nghị định 130/2013/NĐ-CP - Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 2013-10-16 Chính phủ
2 116/2016/TT-BTC Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. 2016-06-30
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Tải xuống chi tiết thủ tục