THỦ TỤC Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 1.006779.000.00.00.H18
Quyết định công bố 26/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh,Cấp Huyện,Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7 Thông tư số 05) 1 0 Biểu mẫu
2 Biên bản Ủy quyền 1 0
3 Hồ sơ liệt sĩ 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động Thương binh và Xã hội,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 2013-05-15 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2 31/2013/NĐ-CP Nghị định 2013-04-09 Chính phủ
3 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 2012-07-16 Ủy ban thường vụ quốc hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Tải xuống chi tiết thủ tục