THỦ TỤC Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 3.000198.000.00.00.H18
Quyết định công bố 370/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC Loại khác
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hoặc công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, tổ 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do.
Bước 2: Thẩm định và trả kết quả.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện trường, lập biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định, Thủ trưởng Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 06 Phụ lục III và Mục B Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm hoặc Chi cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trường hợp không công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(- Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 lô giống; - Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống; - Công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là: 750.000 đồng/ 01 giống; - Công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: 2.750.000 đồng/ 01 vườn giống.)
Trong thời hạn 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(- Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 lô giống; - Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống; - Công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là: 750.000 đồng/ 01 giống; - Công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: 2.750.000 đồng/ 01 vườn giống.)
Trong thời hạn 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(- Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 lô giống; - Công nhận vườn giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống; - Công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là: 750.000 đồng/ 01 giống; - Công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: 2.750.000 đồng/ 01 vườn giống.)
Trong thời hạn 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT (bản chính). 1 1 Biểu mẫu
2 - Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT (bản chính); 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chi cục Lâm nghiệp,Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, tổ 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Thông tư 14/2018/TT-BTC Điều 2 Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 2018-02-07 Bộ Tài chính
2 20/2020/QĐ-UBND Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2020-09-30 UBND tỉnh Điện Biên
3 85/2019/TT-BTC Thông tư 85/2019/TT-BTC 2019-11-29
4 22/2021/BNN-VP-TCLN Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 2021-12-29 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 14/2018/TT-BTC Thông tư 14/2018/TT-BTC 2018-02-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Tải xuống chi tiết thủ tục