THỦ TỤC Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 1.001496.000.00.00.H18
Quyết định công bố 1172/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 867 tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì giám đốc sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 867 tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 2018-06-06 Chính phủ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC a) Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện theo đề nghị của các bên liên kết.
b) Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách nhiệm:
- Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học;
- Bồi hoàn cho học sinh khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động;
- Thanh toán các khoản lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động.
- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác
Tải xuống chi tiết thủ tục