Thông báo:
Từ ngày 20/06/2022 thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên tại địa chỉ: https://motcua.dienbien.gov.vn/vi

THÔNG BÁO CHI TIẾT CÔNG VIỆC

V/v Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên

V/v Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên