Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Các trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tối đa được bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Đối với trường hợp sử dụng đất thông qua nhận quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Dự án chiếm dụng bao nhiêu đất rừng thì phải lập ĐTM?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Gia đình tôi có mảnh đất đã được cấp Giấy chứng nhận năm 2016. Nhưng trên giấy chứng nhận có ghi “thửa đất thuộc quy hoạch phânkhu hành chính tỉnh”. Nhưng nay nhà tôi muốn bán mảnh đất trên vậy Tôi xin hỏi Đất trong quy hoạch có được phép bán không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Gia đình tôi đã nhận chuyển nhượng đất vào năm 2000. Đến nay, gia đình tôi muốn làm sổ đỏ cho diện tích đất trên. Xin hỏi, nếu bên chuyển nhượng không hợp tác thì gia đình tôi có đơn phương làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận được không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Giấy phép thăm dò có thời hạn bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Hộ gia đình tôi hiện đang sinh sống trên mảnh đất mua lại của 1 gia đình từ ngày 25/08/1992 đến nay (chỉ có giấy tờ viết tay giữa hai bêncóxácnhậncủatrưởngthônvà UBND xãnơicóđất) chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi, hộ gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất khối lượng phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Mảnh đất của tôi đang nằm trong dự án quy hoạch của tỉnh nhưng không có thông báo thu hồi. Tôi muốn thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng có được không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Mức thu lệ phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Những đơn vị, cơ sở nào phải đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Những đơn vị, cơ sở nào phải đăng ký cấp sổ chủ nguồn thải CTNH?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Thành phần hồ sơ nộp để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: