Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Hồ sơ tiếp nhận đối tượng vào nươi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội cần các loại giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Học viên trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội xin nghỉ chịu tang cần có những thủ tục gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Khi nào kiến nghị tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm tỉnh Điện Biên được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Những đối tượng nào đủ điều kiện được tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Điện Biên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Ông (bà) chết, cháu đang chữa trị cai nghiện tại Trung tâm có được về chịu tang không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Thời gian trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Điện Biên là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Trình tự thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Trình tự thực hiện bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Trình tự thực hiện Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Trình tự thực hiện giám định vết thương còn sót đối với thương binh được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Trình tự, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc do cơ quan nào thực hiện?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Bộ hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Bộ hồ sơ phê duyệt ĐTM bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Bố tôi muốn sang tên cho tôi quyền sử dụng đất nhưng tôi mới 16 tuổi. Vậy anh (chị) cho tôi hỏi tôi có được đứng tên trên sổ đỏ không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: