Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Để đăng ký kết hôn cần phải mang những giấy tờ gì ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Thủ tục đăng ký nhận con theo quy định của pháp luật phải thực hiện trình tự, thủ tục nào để đảm bảo đúng quy định của pháp luật?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Để cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần những thủ tục gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Cơ sở pháp lý nào để bầu hòa giải viên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Để làm thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc thì thời hạn giải quyết hết bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại văn bản nào và mức thu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Người nhận nuôi con nuôi có điều kiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Hồ sơ nhận nuôi con nuôi gồm có thành phần hồ sơ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Việc đăng ký lại Khai tử có được giải quyết tại UBND cấp xã nơi không thực hiện việc đăng ký khai tử trước đây không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Các bên tham gia hợp đồng giao dịch có được ủy quyền cho người khác thực hiện thay không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tôi muốn làm hồ sơ tặng cho QSD đất thì thủ tục cần những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Để được công nhân gia đình văn hóa cần có những tiêu chuẩn gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Các trường hợp nào không xét tặng Gia đình văn hóa?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Để được đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung cần những thủ tục nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Căn cứ pháp luật để thực hiện Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Các bước thực hiện Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Trình tự thực hiện thủ tục Thẩm định, phê

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Hồ sơ đề nghị Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm những hồ sơ gì? Thời hạn giải quyết trong bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Trình tự thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được pháp luật quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: