Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hội gồm thành phần nào? Thời gian được công nhận ban vận động Hội?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Hồ sơ xin phép thành lập Hội gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Trong trường hợp nào Hội bị giải thể?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Điều kiện thành lập Hội?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Thành phần hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Đối tượng nào cần phải xác nhận bảng kê lâm sản?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Hỗ trợ dự án liên kết

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Đề nghị cho biết điều kiện và thời gian đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới, thủ tục đăng ký của UBND xã gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Đề nghị cho biết quy trình bố trí, ổn định dân cư trong huyện thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Đề nghị cho biết hồ sơ thực hiện bố trí, ổn định dân cư của UBND xã gửi về UBND huyện gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tiêu chí để lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những tiêu chí gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Đối tượng để lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là ai?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Hồ sơ để làm thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở gồm những thành phần nào? Số lượng hồ sơ để nộp là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Hồ sơ để làm thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học gồm những thành phần nào? Số lượng hồ sơ để nộp là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Hồ sơ để làm thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo gồm những thành phần nào? Số lượng hồ sơ để nộp là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Hồ sơ để làm thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, THCS ở xã, thôn đặc biệt khó khăn gồm những thành phần nào? Số lượng hồ sơ để nộp là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Tôi xin hỏi thủ tục về Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Anh/chị cho biết tôi có một thửa đất muốn xin tách thửa thì đến cơ quan nào? Thủ tục như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Cho tôi hỏi thủ tục về đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đai do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Tôi có một mảnh đất ở có giấy CNQSDĐ muốn nộp hồ sơ thừa kế thì cần thủ tục gì? Trình tự thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: