Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị bao gồm những nội dung gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Việc tiếp nhận hồ sơ và thời gian giải quyết cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo mẫu nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo KTKT gồm những thành phần hồ sơ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm những thành phần hồ sơ nào (đối với trường hợp xây dựng mới)?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Các quy định của Nhà nước và Pháp luật trong hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Các quy định của Nhà nước và Pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và internet như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Những lễ hội nào phải đăng ký với Ủy ban nhân dân huyện trước khi tổ chức?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tôi muốn thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cấp huyện thì tôi phải đến đâu để đăng ký được cấp giấy chứng nhận đăng ký? trình tự và thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cấp huyện gồm những giấy tờ gì? Tôi phải làm bao nhiêu bộ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy khi thay đổi địa điểm cửa hàng có cần phải khai báo lại không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Những tiêu chuẩn để xét công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Thời gian nộp hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong bao lâu và thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Các tổ chức, Tư nhân muốn thành lập thư viện cần có những điều kiện gì ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức? Thời hạn nhận hồ sơ trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Mức lệ phí trong thi tuyển công chức được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: