Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Thân nhân liệt sỹ muốn xin giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Chế độ đi thăm viếng Mộ liệt sỹ gia đình được hỗ trợ bao nhiêu người? Đối tượng là cháu, chị dâu liệt sỹ khi đi thăm viếng có được hỗ trợ chi phí đi lại thăm viếng không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Kinh phí hỗ trợ khoảng cách đi lại khi thăm viếng Mộ liệt sỹ được hỗ trợ như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Chế độ hỗ trợ khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, điều trị phục hồi chức năng được hỗ trợ như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

- Mức tiền cấp mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình xe lăn tay hàng năm khi đến niên hạn được hỗ trợ như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Trẻ em, mồ côi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng thì được hưởng trợ cấp đến bao nhiêu tuổi?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Tôi có cháu bố chết, mẹ đi lấy chồng để con cho ông, bà nuôi vậy cháu có được hưởng trợ cấp hay không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Tôi sinh năm 1959 nay đã đủ 60 tuổi thuộc hộ nghèo vợ đã chết có một con gái đi lấy chồng nay tôi ở một mình vậy tôi có được hưởng trợ cấp đối với người già cô đơn không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Tôi có cháu bị nhiễm HIV sinh năm 2018 bố mẹ cháu bỏ nhau nay hai mẹ con ở với tôi gia đình thuộc hộ nghèo vậy tôi có làm được chết độ nào cho cháu không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

- Cháu tôi sinh ngày 25/9/2003 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng mức trợ cấp 675.000đ/tháng đến tháng 10 năm 2019 trợ cấp xuống 540.000đ/tháng là đúng hay sai?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

- Cháu tôi sinh ngày 25/9/2003 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng mức trợ cấp 675.000đ/tháng đến tháng 10 năm 2019 trợ cấp xuống 540.000đ/tháng là đúng hay sai?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo có được nhận chăm sóc người khuyết tật hay không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Gia đình tôi trực tiếp chăm sóc 02 đứa con khuyết tật đặc biệt nặng vậy mức hỗ trợ tôi nhận được là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Ông tôi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi nay đã chết mà có huân huy chương hạng nhất thì tôi làm chết độ mai táng phí như nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Mẹ tôi thuộc đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc diện hộ nghèo chết không được hưởng mai táng phí đúng hay không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thời gian nhận tiền trợ cấp mai táng cho người cao tuổi là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tượng chết là bao giờ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Hồ sơ cấp Giấy phép bán lẻ rượu bao gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: