Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Xin hỏi về Đối tượng nào được hưởng ưu đãi đầu tư?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Xin hỏi về trình tự thực hiện dự án đầu tư?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Theo quy định của pháp luật hiện hành đăng ký hộ tịch bao gồm những nội dung gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Việc đăng ký hộ tịch phải đảm bảo những nguyên tắc gì theo quy định của pháp luật?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong đăng ký hộ tịch?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Quy định của Luật hộ tịch về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có khác gì so với thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được qui định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Xin cho biết, thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ con được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ con tại Ủy ban nhân dân cấp huyện?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Tôi vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, hiện nay đang chuẩn bị hồ sơ xin việc làm, có nhu cầu chứng thực các văn bằng, chứng chỉ. Để chứng thực các bản sao từ bản chính, tôi cần đến đâu và thủ tục như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Cá nhân có quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch theo những phương thức nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Mức chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ năm 2019 như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Những đối tượng nào được hưởng Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Vợ chồng li hôn, con ở với bố hoặc mẹ thì người bố hoặc người mẹ đang nuôi con đó có được hưởng trợ cấp XH hàng tháng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thay đổi nơi cư trú đến 1 huyện khác cần thực hiện theo thủ tục như thế nảo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: