Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục Thẩm định Đề cương và Dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản bản tin?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Thế nào là một trang sách quy chuẩn? Cách tính phí xuất bản tài liệu không kinh doanh in trên giấy (trang quy chuẩn và trang không phải quy chuẩn)?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Thế nào là tài liệu không kinh doanh? Tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản gồm những tài liệu nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Thời gian bao nhiêu ngày trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận thì chủ điểm gửi hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan cấp giấy chứng nhận?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Thời gian giải quyết Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Thời gian giải quyết Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Thời gian giải quyết Thủ tục: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Trong thời gian bao lâu trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Trong thời gian bao lâu trước khi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Trong trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì thủ tục xin cấp lại giấy phép như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Trong trường hợp nào thì chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có những lợi ích gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Việc nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Điều kiện để học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh được hưởng chính sách hỗ trợ được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Điều kiện để học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: