Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Hồ sơ Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Kinh doanh nhà thuốc thì ai được đứng tên giấy đăng ký kinh doanh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Nộp hồ sơ bài thuốc gia truyền tại phòng ban hay bộ phận nào tiếp nhận ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Nộp Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị được công bố ở đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Ông B hỏi mở phòng khám đa khoa thì cơ sở vật chất cần những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Ông B hỏi mở phòng khám đa khoa thì nhân sự phải đáp ứng như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Quý cơ quan cho tôi biết tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A câng thủ tục gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Quý cơ quan cho tôi hỏi thủ tục đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận kinh doanh dược?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Tôi muốn cấp lại giấy phép hoạt động thì tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ kèm theo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Các bước giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Các quy định và điều kiện để cấp giấy phép xuât bản bản tin?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần những điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Có mấy hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Lệ phí cấp giấy phép bưu chính là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Những trường hợp nào chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Quy định nộp lưu chiểu đối với đối với xuất bản phẩm dạng in do Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Thành phần số lượng hồ sơ Thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Thành phần, số lượng hồ sơ Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: