Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Anh/ cho tôi biết thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế thuộc loại B C D?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Anh/chị cho biết Các điều kiện để cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi bán lẻ thuốc?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Anh/chị cho biết các hình thức nào Nộp hồ sơ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Anh/chị cho biết Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cần những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Anh/chị cho biết Lệ phí của bộ hồ sơ này mất bao nhiêu tiền ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Anh/chị cho biết Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh thành phần hồ sơ cần những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Anh/chị cho biết yêu cầu, điều kiện để cấp lại chứng chỉ đối với người bị thu hồi lại chứng chỉ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Anh/chị cho hỏi thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi/bổ sung giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) cần những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Anh/chị cho tôi biết Các điều kiện sản xuất trang thiết bị Y tế?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Anh/chị cho Tôi biết cần các mẫu đơn nào để thay đổi lại tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Anh/chị cho tôi biết Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có những hình thức nộp hồ sơ như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Anh/chị cho Tôi biết thủ tục cấp cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe hồ sơ gồm có những giấy tờ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Anh/cho biết cần các tài liệu gì khi mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần thuốc tiềm chất?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khi nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Anh/chị cho tôi biết các trường hợp nào thì điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Anh/chị cho biết các quy định chi tiết về hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Chị B đến Sở Y tế nộp hồ sơ hỏi bộ hồ sơ này giải quyết trong vòng bao nhiêu ngày ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Cho tôi biết, Tôi bị mất chứng chỉ hành nghề dược thi cần phải làm nộp những giấy tờ gì để đề nghị Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: