Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Người được trợ giúp pháp lý gửi đơn tại đâu để được rút yêu cầu trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Những đối tượng nào thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý tại đâu? Bằng hình thức như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Ông A đến Sở Tư pháp hỏi về hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP cho cá nhân gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Pháp lập quy định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh trong những trường hợp như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Thành phần hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Thành phần hồ sơ cần nộp bao gồm những gì? Nộp tại đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Thành phần hồ sơ gồm những giấy tờ nào? Nộp tại đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Tôi bị mất Thẻ đấu giá viên để xin cấp lại thẻ tôi thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Tôi muốn đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên thì tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ kèm theo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tôi muốn hỏi thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Tôi muốn mở văn phòng luật sư vậy tôi cần điều kiện gì để có thể đăng ký được?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Tôi muốn tập sự hành nghề công chứng thì đăng ký ở đâu và hồ sơ như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Trường hợp nào được cấp lại thẻ trợ giúp pháp lý? Nộp tại đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng được quy định ở văn bản nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi trong trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng cần điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Điều kiện chung để được cấp cứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: