Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Để công nhận người có uy tín cần những thủ tục như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Điều kiện để bình bầu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Đối tượng để lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là ai?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Người có uy tín được bình chọn, công nhận mấy năm một lần?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Những trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách người có uy tín?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Tiêu chí để lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những tiêu chí gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Trình tự đưa ra khỏi danh sách người có uy tín như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp cần làm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

lệ phí hết bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Thời gian giải quyết là bao ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện bao giờ được lấy?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất làm những giấy tờ gì? Thời gian giải quyết mấy ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Cấp lại Giấy phép lái xe ở đâu? Bao nhiêu ngày được lấy?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Cho tôi hỏi Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố làm thế nào gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Cho tôi hổi thủ tục Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện làm thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Đổi Giấy phép lái xe bao nhiêu ngày được lấy ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp gồm những giấy tờ gì và nộp ở đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Làm hồ sơ thế nào để Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Làm thế nào để Cấp lại Giấy phép xe tập lái?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Làm thế nào để cấp phù hiệu xe trung chuyển?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: