Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Ông Trần Văn Đ yêu cầu, điều kiên để đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Ngày 25/8/2018, Hội đồng định giá tỉnh nhận được Yêu cầu định giá số 01 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu định giá vụ ăn trộm xăng xe xảy ra ngày 7/5/2018 trên địa bàn phường. Trong nội dung của Yêu cầu định giá số 01 của Công an thì đề nghị Hội đồng định giá tỉnh định giá xăng xe tại thời điểm bị xâm hại ngày 7/5/2018 (thời điểm xảy ra vụ việc ăn trộm). Vậy Hội đồng định giá tỉnh định giá xăng xe theo giá thị trường tại thời điểm Hội đồng họp định giá ngày 26/8/2018 (sau ngày công an đưa Yêu cầu định giá sang) hay theo giá thị trường ngày 7/5/2018 (thời điểm xảy ra vụ ăn trộm)?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Phương pháp định giá vụ ăn trộm xăng xe trên: Hội đồng định giá đã khảo sát giá thị trường tại 3 nơi (3 phiếu giá khảo sát là 22.000đ, 21.000đ và 23.000đ) và tính giá xăng xe theo cách tính trung bình cộng tức là: (22.000+21.000+23.000):3= 22.000đ. Hội đồng đã lấy giá 22.000đ làm giá để định giá xăng xe vụ việc trên. Như vậy là đúng hay sai? Rất mong quý cơ quan giải đáp.

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Các căn cứ pháp lý liên quan đến Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính.

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Các yêu cầu, điều kiện để thực hiện Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Hồ sơ hiệp thương giá bao gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Khi nào Sở Tài chính được từ chối bán hóa đơn?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Kính gửi Bộ Tài chính. Tôi có câu hỏi về việc định giá tài sản trong lĩnh vực tố tụng hình sự nội dung như sau:

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Những chi phí gì được gọi là chi phí liên quan đến xử lý tài sản công?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc NN như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Tài sản công tại cơ quan nhà nước được thanh lý trong trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Tài sản công tại cơ quan nhà nước được thu hồi trong những trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Thời hạn Cơ quan Tài chính cấp mã số QHNS và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị là bảo nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu cần những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Thủ tục mua hóa đơn lẻ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Trước đây, theo Pháp lệnh Giá năm 2002 và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Giá thì đăng ký, kê khai giá đối với cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi do Sở Tài chính tiếp nhận, nhưng theo Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội thì đơn vị nào tiếp nhận đăng ký, kê khai giá đối với cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi.

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: